Bài C6 trang 82 sgk vật lí 6


Bài C6. Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?

Bài C6. Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?

Hướng dẫn giải:

Đặt như vậy để loại trừ tác động của gió.