Bài C7 trang 81 sgk vật lý 8


Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

C7. Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Bài giải:

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ không khí trong bình đã nóng lên và nở ra.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước