Bài C7 trang 81 sgk vật lý 8


Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

C7. Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Bài giải:

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ không khí trong bình đã nóng lên và nở ra.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu