Bài C6 trang 81 sgk vật lý 8


Trong chân không và trong chất rắn

C6. Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không ? Tại sao?

Bài giải:

Trong chân không và trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì trong chân không cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đối lưu.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước