Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu
 • Bài C1 trang 94 SGK Vật lí 8

  Bài C1 trang 94 SGK Vật lí 8

  Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp vào các chỗ trống ở cột bên phải bảng 27.1 SGK.

 • Bài C2 trang 95 SGK Vật lí 8

  Bài C2 trang 95 SGK Vật lí 8

  Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2

 • Bài C5 trang 96 SGK Vật lí 8

  Bài C5 trang 96 SGK Vật lí 8

  Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng đã biến đi đâu?

 • Bài C6 trang 96 SGK Vật lí 8

  Bài C6 trang 96 SGK Vật lí 8

  Tại sao trong hiện tượng dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng? Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

 • Câu C3 trang 96 SGK Vật lí 8

  Câu C3 trang 96 SGK Vật lí 8

  Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

 • Câu C4 trang 96 SGK Vật lí 8

  Câu C4 trang 96 SGK Vật lí 8

  Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng.