Bài C12 trang 82 sgk vật lý 8


Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1

C12. Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1 

Chất

Rắn

Lỏng

Khí

Chân không

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu

 

 

 

 

Trả lời:

Các từ thích hợp điền vào ô trống là:

Chất

Rắn

Lỏng

Khí

Chân không

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu

Dẫn nhiệt

Đối lưu

Đối lưu

Bức xạ nhiệt

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu