Bài C12 trang 82 sgk vật lý 8

Bình chọn:
4.8 trên 15 phiếu

Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1

C12. Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1 

Chất

Rắn

Lỏng

Khí

Chân không

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu

 

 

 

 

Trả lời:

Các từ thích hợp điền vào ô trống là:

Chất

Rắn

Lỏng

Khí

Chân không

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu

Dẫn nhiệt

Đối lưu

Đối lưu

Bức xạ nhiệt

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan