Bài C7 - Trang 5 - SGK Vật lí 8


Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét.

C7. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét trên.

Trả lời.

Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu