Bài C5 - Trang 5 - SGK Vật lí 8


So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

C5. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Trả lời.

So với toa tàu thì hành khách đang đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu