Bài C4 - Trang 5 - SGK Vật lí 8


So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

C4. So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Trả lời.

So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của người này thay đổi so với nhà ga.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu