Bài C4 trang 84 sgk vật lí 6


Bài C4. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?

Bài C4. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?

Lời giải:

Giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do hơi nước trong không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại.