Bài C7 trang 84 sgk vật lí 6


Bài C7. Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

Bài C7. Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

Lời giải:

Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt sương đọng trên lá.