Bài C4 trang 15 sgk vật lí 9


Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần...

C4. Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện của nguồn là 220 V. Hiệu điện thế của nguồn là 2200 v. Môi đồ dùng đều có công tác và cầu chì bảo vệ riêng.

+ Đèn và quạt được mắc thế nào vào ngăn để chúng hoạt bình thường?

Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho c kí hiệu sơ đồ của quạt là .

+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không?

Hướng dẫn.

+ Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220 V để chúng hoạt động bình thường.

+ Sơ đồ mạch điện như hình 5.6 

+ Nếu đèn không hoạt động thì hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu