Bài C3 trang 15 sgk vật lí 9

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương...

C3. Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R2, R3 mắc  song song là:  \(\frac{1}{R_{td}}\) = \(\frac{1}{R_{1}}\) + \(\frac{1}{R_{2}}.\)  

Từ đó suy ra:                         \(R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.\)

Hướng dẫn.

Trong mạch gồm hai điện trở R2, R3 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở là: \(I_{1}=\frac{U_{1}}{R_{1}}\) và \(I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}\), trong đó U1 = U2

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I = I1 + I2 = \(\frac{U}{R_{1}}+\frac{U}{R_{2}}\) = \(\frac{U}{R_{td}}\). Từ đó ta có  \(\frac{1}{R_{td}}\) = \(\frac{1}{R_{1}}\) + \(\frac{1}{R_{2}}.\) 

 Suy ra:  \(R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.\) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan