Bài C3 trang 15 sgk vật lí 9


Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương...

C3. Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R2, R3 mắc  song song là:  \(\frac{1}{R_{td}}\) = \(\frac{1}{R_{1}}\) + \(\frac{1}{R_{2}}.\)  

Từ đó suy ra:                         \(R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.\)

Hướng dẫn.

Trong mạch gồm hai điện trở R2, R3 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở là: \(I_{1}=\frac{U_{1}}{R_{1}}\) và \(I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}\), trong đó U1 = U2

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I = I1 + I2 = \(\frac{U}{R_{1}}+\frac{U}{R_{2}}\) = \(\frac{U}{R_{td}}\). Từ đó ta có  \(\frac{1}{R_{td}}\) = \(\frac{1}{R_{1}}\) + \(\frac{1}{R_{2}}.\) 

 Suy ra:  \(R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.\) 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu