Bài C2 trang 14 sgk vật lí 9


Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song...

C2. Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. 

                                                  \(\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}.\)

Hướng dẫn.

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu  R2, tức là U1 =  U2. Từ đó ta có I1R1 = I2R2

suy ra \(\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}.\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu