Bài C2 trang 71 sgk vật lí 8


Học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

C2. Học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tương tự với các phân tử nước  trong thí nghiệm của Brao - nơ.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước