Bài C2 trang 71 sgk vật lí 8


Học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

C2. Học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tương tự với các phân tử nước  trong thí nghiệm của Brao - nơ.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu