Lý thuyết nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.

1. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

2. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Lưu ý: Trong SGK có câu " nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh" không hàm nghĩa là nhiệt độ quyết định vận tốc của phân tử mà chỉ nêu lên mối quan hệ thấy được qua TN giữa nhiệt độ và chuyển động phân tử. Ở lớp 6 ta quan niệm nhiệt độ biểu thị sự nóng, lạnh thì ở lớp 8 ta có dịp thấy rõ hơn về bản chất của nhiệt độ. Nhiệt độ có quan hệ với chuyên động hỗn độn của các phân tử cấu tạo nên vật.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu