Bài C1 trang 71 sgk vật lí 8


Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

C1. Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

Hướng dẫn giải:

Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao - nơ.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu