Bài 82 trang 33 sgk toán 6 tập 1


Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?

82. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?

Tính giá trị của biểu thức 34 – 33, em sẽ tìm được câu trả lời.

Bài giải:

34 – 33 = 81 - 27 =54.

Vậy cộng đồng các dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc.

Bài viết liên quan