Bài 81 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Sử dụng máy tính bỏ túi:

81. Sử dụng máy tính bỏ túi:

- Để thêm số vào nội dung bộ nhớ, ta ấn nút :

- Để bớt số ở nội dung bộ nhớ, ta ấn nút:

- Để gọi lại nội dung ghi trong bộ nhớ, ta ấn nút : hay hay .

Chú ý: Khi sử dụng các nút , , trên màn hình xuất hiện chữ M. Sau khi đã sử dụng nút để tìm kết quả của phép tính, muốn chuyển sang phép tinh mới, để xóa chữ M đó ta ấn nút .

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(274 + 318) . 6;                       34 . 29 + 14 . 35;                        49 . 62 - 32 . 51.

Bài giải:

Học sinh tự thực hành

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan