Bài 8 trang 27 sgk hình học lớp 10


Bài 8.Hãy phân tích vectơ

Bài 8. Cho = (2; -2),  = (1; 4). Hãy phân tích vectơ  = (5; 0) theo hai vectơ  và 

Hướng dẫn giải:

 Giả sử ta phân tích được  theo  và  tức là có hai số m, n để 

 = m. + n. cho ta  = (2m+n; -2m+4n)

vì  =(0;5) nên ta có hệ: 
Giải hệ ta được m = 2, n = 1

Vậy  = 2 + 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu