Bài 6 trang 27 sgk hình học lớp 10


Bài 6. Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Hướng dẫn giải:

Tứ giác ABCD là hình bình hành nên 

 = C

Gọi (x; y) là tọa độ của D thì

 = (x-4; y+1)

= (-4;4)

 =   ⇔   ⇔ 

Vậy điểm D(0;-5) là điểm cần tìm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu