Bài 3 trang 26 sgk hình học lớp 10

Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{i}\);                                    

b) \(\overrightarrow{b}= -3 \overrightarrow{j}\)

c) \(\overrightarrow{c} = 3\overrightarrow{i} - 4\overrightarrow{j}\)                         

 d) \(\overrightarrow{d} = 0,2\overrightarrow{i}+  \sqrt3\overrightarrow{j}\)

Giải

a) Ta có    \(\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{i}= 2\overrightarrow{i}+ 0\overrightarrow{j}\)  suy ra \(\overrightarrow{a}= (2;0)\)

b) \(\overrightarrow{b}= (0; -3)\)

c) \(\overrightarrow{c}= (3; -4)\)

 d) \(\overrightarrow{d} = (0,2;  \sqrt 3)\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan