Bài 3 trang 26 sgk hình học lớp 10


Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a)  = 2;                                    b)  = -3 

c)  = 3 - 4                           d)  = 0,2 +  √3

Hướng dẫn giải:

a) Ta có     = 2 = 2 + 0  suy ra  = (2;0)

b)  = (0; -3)

c)  = (3; -4)

 d)  = (0,2; -  √ 3)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu