Bài 8 trang 163 SGK hóa học 10


Cho biết phản ứng sau:...

8. Cho biết phản ứng sau: 4CuO(r)  2Cu2O(r) + O2(k)     (∆H > 0)       

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu2O?

Lời giải.

Dùng biện pháp đun nóng (phản ứng thu nhiệt) hoặc hút khí O2 ra.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu