Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín

6. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

C(r) + H2O(k)    CO(k) + H2(k);            ∆H > 0.     (1)

CO(k) + H2O(k)    CO2(k) + H2(k);        ∆H < 0.     (2)

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi trong một các điều kiện sau?

a) Tăng nhiệt độ.

b) Thêm hơi nước vào.

c) Thêm khí H2 ra.

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích hệ giảm xuống.

e) Dùng chất xúc tác.

Lời giải.

a) C (r) + H2O (k)  \(\rightleftharpoons\)  CO (k) + H2 (k);                (∆H > 0)       

b) CO (k) + H2O (k)  \(\rightleftharpoons\)  CO2 (k) + H2 (k);            (∆H < 0)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan