Bài 5 trang 163 SGK hóa học 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê

5. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh hoạc:

               C(r) + CO2(k)  \(\rightleftharpoons\)   2CO(k);         ∆H > 0.

Lời giải.

Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê:

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân băng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch câng bằng theo chiều giảm tác động bên ngoài đó.

Áp dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ (phản ứng thu nhiệt), tăng nồng độ CO2 hoặc nồng độ CO cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan