Bài 8 trang 101 sgk hoá học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Bài 8. Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n

Bài 8. Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kimloại M là 

A. Fe.          B. Al.           C. Ca.             D. Mg.

Lời giải:

Chọn B        

4M + nO2 → 2M2On  

\( \frac{0,6}{n}\)   0,15 (mol)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

M + nHCl → MCln + \( \frac{n}{2}\)H2   

\( \frac{1,2}{n}\)                      \( \frac{13,44}{22,4}\) = 0,6 (mol)

Ta có: nM = \( \frac{0,6}{n}\) \( +\frac{1,2}{n}\) \( =\frac{1,8}{n}\) (mol)

=> M = 16,2 : \( \frac{1,8}{n}\) = 9n; Biện luận:

n = 1 => M = 9 (loại).

n = 2 => M = 18 (loại).

n = 3 => M = 27 (Al)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan