Bài 6 trang 101 sgk hoá học 12


Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl

Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?       

A. 54,5 gam,          B. 55,5 gam,             C. 56,5 gam,                 D. 57,5 gam.

Lời giải:

 \( n_{H_{2}}\) = \( \frac{1}{2}\) = 0,5 (mol) => \( n_{H^{+}}\) = 1 mol

mmuối = mkim loại + mgốc axit = 20 + 35,5 = 55,5 (gam)

Chọn B

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..