Bài 7 trang 101 sgk Hóa học lớp 10


Cần bao nhiêu gam

Cần bao nhiêu gam KmnO4 vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25 g FeCl3 ?

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

3 Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

 \(\frac{0,1.3}{2}\)mol     ← 0,1 mol

2KMnO4  + 16HCl    →   2KCl + 2MnCl2   + 5Cl2   + 8H2O

2mol                                                           5mol

 \(\frac{0,15.2}{5}\)mol \(\frac{0,15.16}{5}\)mol                 ←  \(\frac{0,1.3}{2}\)mol     

\(m_{KMnO_{4}can}\) = \(\frac{0,15.2}{5}\) x 158 = 9,48g

VddHCl = \(\frac{\frac{0,15.16}{5}}{1}\) = 0,48 lít = 480 ml

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu