Bài 7 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.1 trên 33 phiếu

Cần bao nhiêu gam

Cần bao nhiêu gam KmnO4 vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25 g FeCl3 ?

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

3 Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

 \(\frac{0,1.3}{2}\)mol     ← 0,1 mol

2KMnO4  + 16HCl    →   2KCl + 2MnCl2   + 5Cl2   + 8H2O

2mol                                                           5mol

 \(\frac{0,15.2}{5}\)mol \(\frac{0,15.16}{5}\)mol                 ←  \(\frac{0,1.3}{2}\)mol     

\(m_{KMnO_{4}can}\) = \(\frac{0,15.2}{5}\) x 158 = 9,48g

VddHCl = \(\frac{\frac{0,15.16}{5}}{1}\) = 0,48 lít = 480 ml

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan