Bài 2 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.1 trên 27 phiếu

Cho biết tính chất hóa học cơ bản

Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích vì sao nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó. Cho ví dụ minh họa?

Hướng dẫn giải:

Clo có tính oxi hóa mạnh.

- Tác dụng với kim loại: clo oxi hóa trực tiếp hầu hết các kim loại tạo muối clorua, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm, tốc độ nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

2Fe + 3Cl2  \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  2FeCl3

-          Tác dụng với hidro: Phản ứng xảy ra khi chiếu sáng mặt trời.

H2 + Cl2  →  2HCl

-          Tác dụng với nước:

Cl2 + H2O  \(\rightleftharpoons\) HCl + HClO

N guyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó vì khi tham gia phản ứng, nguyên tử clo dễ nhận thêm 1 electron để thành ion Cl-

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan