Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

Cân bằng phương trình hóa học

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron :

a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O

c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn giải:

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron:

a)      2\(\overset{+7}{KMnO_{4}}\)+ 16\(\overset{-1}{HCl}\)→ 2KCl + 2\(\overset{+2}{MnCl_{2}}\) + 5\(\overset{0}{Cl_{2}}\) + 8H2O

b) \(6\overset{-1}{HCl}\) + \(2\overset{+5}{HNO_{3}}\) →  \(2\overset{+2}{NO}\) + 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\) +4 H2O

c) 5\(\overset{-1}{HCl}\) + \(\overset{+5}{HClO_{3}}\) → 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 3H2O

d) \(\overset{+4}{PbO_{2}}\) + 4\(\overset{-1}{HCl}\) → \(\overset{+2}{PbCl_{2}}\)+\(\overset{0}{Cl_{2}}\)  + 2H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan