Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 10


Cân bằng phương trình hóa học

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron :

a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O

c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn giải:

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron:

a)      2+ 16→ 2KCl + 2 + 5 + 8H2O

b) 2 + 2 →  2 + Cl2 +4 H2O

c) 5 +  → 3+ 3H2O

d)  + 4 → +  + 2H2O

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan