Bài 6 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Hướng dẫn giải:

Si    +   2NaOH    + 2H2O       →       Na2SiO3      +     2H2

1mol                                                                             2mol

0,30 mol                                                                       0,60 mol

%mSi  =  \(\frac{0,3. 28}{20}\)  . 100% = 42%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan