Bài 6 trang 78 sgk vật lí 11


Bài 6. Phát biểu nào là chính xác

Bài 6. Phát biểu nào là chính xác

Hạt tải điện trong kim loại là

A. các êlectron của nguyên tử

B. êlectron trong cùng của nguyên tử

C. các êlectron hoá trị đã bay tự do ra khỏi tinh thể

D. các êlêctron hoá trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron hoá trị chuyển động có hướng trong mạng tinh thể

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu