Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11


Bài 9. Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B

Bài 9. Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8 900 kg/m3, của nhôm là 2 700 kg/m3

Hướng dẫn giải:

Điều kiện: R không đổi, suy ra: \( \frac{p^{*}Cu.l}{S_{Cu}}=\frac{p^{*}Al.l}{S_{Al}}\)

(l = AB, S là tiết diện dây, p* là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn). Khối lượng dây: mCu = pCuSCul; mAl = pAlSAll (p là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn).

Suy ra: mAl = 490 kg,

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu