Bài 5 trang 78 sgk vật lí 11


Bài 5. Phát biểu nào là chính xác

Bài 5. Phát biểu nào là chính xác

Các kim loại đều:

A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo ngiệt độ

D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Tính chất chung của kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu