Bài 6 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

6. Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

Trả lời.

Nguyên lí chồng chất điện trường

Giả sử có hai điện tích điểm Q­1­ và Q gây ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện trường \(\overrightarrow {{E_1}} \) và \(\overrightarrow {{E_2}} \).

Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường E1 và E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp của \(\overrightarrow {{E_1}} \) và \(\overrightarrow {{E_2}} \)

                         $$\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}} $$                             

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.
Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan