Bài 13 - Trang 21 - SGK Vật lí 11


Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.

13. Hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích q1 = +16.10-8 C và q2  = - 9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.

Hướng dẫn giải.

Đặt AC = r1 và BC = r2 . Gọi   và  lần lượt là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra ở C (Hình 3.4).

= 9.105 V/m (Hướng theo phương AC).

 = 9.105 V/m (Hướng theo phương CB).

Vì tam giác ABC là tam giác vuông nên hai vectơ    và  vuông góc với nhau.

Gọi  là vectơ cường độ điện trường tổng hợp :

       =  +   =>   V/m.

Vectơ  làm với các phương AC và BC những góc 450 và có chiều như hình vẽ.

               

               

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu