Bài 11 - Trang 21 - SGK Vật lí 11


Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong chân không.

11. Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm +4.10-8 gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong chân không.

Giải.

Ta có 

      \(E=\frac{F}{q}=k.\frac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\) = 72.103 V/m.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu