Bài 5 trang 71 sgk hóa học 10


Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao?

5. Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao?

Hướng dẫn:

Bởi vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơn, khó nóng chảy.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu