Bài 6 trang 71 sgk hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu ..

6. Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Hướng dẫn giải:

Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

– Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

– Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử.

– Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan