Bài 6 trang 71 sgk hóa học 10


Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu ..

6. Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự làm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan