Bài 3 trang 71 sgk hóa học 10


Hãy kể tên các loại tinh thể đã học

3. Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự làm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan