Bài 5 trang 63 sgk hoá học 9


Bài 5. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

Bài 5.  Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

a) O2 + 2Mn   2MnO

b) Fe203 + CO  Fe + CO2

c) O2  + Si    SiO2

d) O2  +  S    SO2

Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử ?

Lời giải:

a) O2 + 2Mn   2MnO

b) Fe203 + 3CO  2Fe + 3CO2

c) O2  + Si    SiO2

d) O2  +  S    SO2

Phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang là (b), phản ứng xảy ra trong luyện thép là (a), (c), (d).

Chất oxi hóa là O2, Fe203; chất khử là Mn, CO, Si, S.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu