Bài 6 trang 63 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.9 trên 40 phiếu

Bài 6. Tính khối lượng quặng hematit

Bài 6. Tính khối lượng quặng hematit chứa \(60\% {\rm{ }}\;F{e_2}{0_3}\) cần thiết để sản xuất được \(1\) tấn gang chứa \(95\%\) Fe. Biết hiệu suất của quá trình là \(80\%\).

Lời giải:

Khối lượng Fe có trong \(1\) tấn gang là: \(1 . \frac{95}{100} = 0,95\) tấn.

                       \(F{e_2}{O_3} + {\rm{ }}3CO{\rm{ }} \to 2Fe{\rm{ }} + {\rm{ }}3C{O_2}\)

Tỉ lệ:                \(160\)                         \(2.56=112\) (tấn)

P.ư:                  \(m\)                            \(0,95\) (tấn)

Khối lương \(F{e_2}{O_3}\), phản ứng: \(m =  \frac{0,95.160}{2.56} = 1,357\) (tấn)        

Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt \(80\%\) nên khối lượng thực tế \(F{e_2}{O_3}\) cần là:

                             \( \frac{1,357.100}{80} = 1,696\) (tấn).    

\(F{e_2}{O_3}\) chỉ chiếm \(60\%\) khối lượng quặng hematit nên khối lượng quặng hematit cần là:

                            mquặng = \( \frac{1,696.100}{60} = 2,827\) (tấn)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan