Bài 6 trang 63 sgk hoá học 9


Bài 6. Tính khối lượng quặng hematit

Bài 6. Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe203 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải:

Khối lượng Fe có trong 1 tấn gang = 1 x \( \frac{95}{100}\) = 0,95 tấn.

                       Fe203 + 3CO → 2Fe + 3C02

Tỉ lệ:                160                2,56 (tấn)

P.ư:                  m                   0,95

Khối lương Fe203, phản ứng: m = \( \frac{0,95.160}{2.56}\) = 1,357 tấn        

Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt 80% nên khối lượng thực tế cần là:

                             \( \frac{1,357.100}{80}\) = 1,696 tấn.    

Fe20chỉ chiếm 60% khối lượng quặng sắt nên khối lượng quặng sắt cần là:

                            mquặng = \( \frac{1,969.100}{60}\) = 2,827 tấn

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu