Bài 5 trang 58 sgk hoá học 9


Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là

Bài 5Thành phần hoá học chính của đất sét là :\(A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0\). Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Giải

\(M_{A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0}=258\)

Giả sử có \(1\) mol đất sét

Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất là:

\(\% {m_{Al}} = {{27.2} \over {258}} \cdot 100\%  = 20,93\% \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu