Bài 5 trang 58 sgk hoá học 9


Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là

Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là : Al203. 2Si02.2H20. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Giải

M Al2O3.2SiO2.2H2O =258

%mAl=20,93%

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu