Bài 5 trang 58 sgk hoá học 9


Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là

Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là : Al203. 2Si02.2H20. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

HS tự giải.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan