Bài 5 trang 58 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

Bài 5. Thành phần hoá học chính của đất sét là

Bài 5Thành phần hoá học chính của đất sét là :\(A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0\). Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Giải

\(M_{A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0}=258\)

Giả sử có \(1\) mol đất sét

Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất là:

\(\% {m_{Al}} = {{27.2} \over {258}} \cdot 100\%  = 20,93\% \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan