Bài 5 - Trang 145 - SGK Hóa học 12


Khử hoàn toàn 16 gam...

5. Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là :

A.15 gam.

B.20 gam.

C.25 gam.

D.30 gam.

Hướng dẫn giải.

Đáp án D.

\(n_{Fe_{2}O_{3}}=0,1\) (mol).

Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2

  0,1                                0,3

CO2 + Ca(OH)2  -> CaCO3 + H2O

0,3                          0,3 (mol)

 Vậy \(m_{CaCO_{3}}\) = 100. 0,3 = 30 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu