Bài 1 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

\(Fe{S_2}\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow FeO\buildrel {\left( 6 \right)} \over
\longrightarrow FeS{O_4}\buildrel {\left( 7 \right)} \over
\longrightarrow Fe\)

Hướng dẫn.

\(\eqalign{
& \left( 1 \right)4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2} \uparrow \cr
& \left( 2 \right)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O \cr
& \left( 3 \right)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + 3NaCl \cr
& \left( 4 \right)2Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O \cr
& \left( 5 \right)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2FeO + 3C{O_2} \uparrow \cr
& \left( 6 \right)FeO + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}O \cr
& \left( 7 \right)Mg + FeS{O_4} \to MgS{O_4} + Fe \downarrow \cr} \)


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan