Bài 43 trang 23 sgk toán 6 tập 1


Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng

43. Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Bài giải:

Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức.

Theo hình vẽ: Khối lượng quả bí + 100g = 1500g. Do đó khối lượng của quả bí là 1500g - 100g = 1400g.

Bài viết liên quan