Bài 45 trang 24 sgk toán 6 tập 1


Điền vào ô trống sao cho a = b . q + r với

45. Điền vào ô trống sao cho a = b . q + r với 0 ≤ r < b:

Bài giải:

a

392

278

357

360

420

b

29

13

21

14

35

q

13

21

17

25

12

r

15

5

0

10

0