Bài 4 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5


Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải

Bài 4. Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(28,4 m\) vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất \(2,2m\) vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai \(1,5m\) vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Giải

Tóm tắt:

Ngày thứ hai dệt được: 

     \(28,4 + 2,2 = 30,6 (m)\)

Ngày thứ ba dệt được:

    \(30,6 + 1,5 = 32,1 (m)\)

Cả ba ngày dệt được:

    \(28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)\)

Đáp số: \(91,1 m\) vải

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay