Bài 4 trang 21 sgk hóa học 9


Cần phải điều chế một lượng muối đồng

4. Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích các câu trả lời.

Bài giải:

Bài này em viết pt ra nhé:
H2SO4 + CuO=>CuSO4 + H2O............................(1)
2H2SO4 đ/n + Cu=>CuSO4 + SO2 + 2H2O..........(2)
Ta thấy: để sx ra 1 mol CuSO4 p.ư 1 cần 1 mol H2SO4, p.ư 2 cần 2 mol
=>p.ư 1 tiết kiệm H2SO4 hơn

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu