Bài 5 trang 21 SGK Hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 117 phiếu

Giải bài 5 trang 21 SGK Hóa học 9. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học

Đề bài

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học.

(Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về lưu huỳnh để viết phương trình.

Lời giải chi tiết

\(\begin{gathered}
(1)\,S + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}S{O_2} \uparrow \hfill \\
(2)\,S{O_2} + {O_2}\xrightarrow{{t0,{V_2}{O_5}}}S{O_3} \hfill \\
(3)\,S{O_2} + N{a_2}O\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} \hfill \\
(4)\,S{O_3} + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4} \hfill \\
(5)\,{H_2}S{O_4}(đặc) + Cu\xrightarrow{{{t^0}}}CuS{O_4} + S{O_2} + {H_2}O \hfill \\
(6)\,S{O_2} + {H_2}O\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}{H_2}S{O_3} \hfill \\
(7)\,{H_2}S{O_3} + NaOH\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} + {H_2}O \hfill \\
(8)\,N{a_2}S{O_3} + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O + S{O_2} \hfill \\
(9)\,{H_2}S{O_4} + NaOH\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + {H_2}O \hfill \\
(10)N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + NaCl \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan