Bài 5 trang 21 sgk hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 116 phiếu

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học

5. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học

 

Bài giải:

1)       S +  O2  ­­­­­­­­­­­­­­­--------> SO­­2 (đk: to)

2)      2 SO2  + O2 -------> 2 SO3 (đk: to, V2O5)

3)      SO2 + Na2 O -------- > Na2SO3

4)      SO3 +H2O --------- > H2SO4

5)      2H2SO4 (đ) + Cu --------- > CuSO4  + SO2↑ +2 HO (đk: to)

6)      SO2  + H2O ---------- > H2SO3

7)      H2SO3 + 2 NaOH --------- > Na2SO3 + 2H2O

8)      Na2SO3  + 2HCl --------- >  2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9)      H2SO4 + 2 NaOH --------- > Na2SO4 + 2H2O

10)    NaSO4  + BaCl2 --------- > BaSO4  ↓  + 2 NaCl

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan