Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10


Định nghĩa khí lí tưởng.

4. Định nghĩa khí lí tưởng.

Bài giải:

Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm được gọi là khí lí tưởng.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu